CBD.se

CBD mot PTSD

Indholdsfortegnelse

Cannabidiol (CBD) är en av de aktiva föreningarna i cannabisplantan. Det kan bidra till att minska och hantera symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) i både nuvarande och förbrukningsbara former.

Enligt Frontiers in Neuroscience är PTSD ett långvarigt psykiskt tillstånd som människor kan utveckla efter att ha upplevt en traumatisk händelse. Omkring 10 % av alla människor drabbas någon gång i livet av PTSD.

Vissa personer kan ha svårt att sova, återuppleva händelsen upprepade gånger och drabbas av depression och ångest.

Även om det finns flera behandlingar för PTSD finns det allt fler bevis för att CBD kan hjälpa människor att hantera symtomen.

I den här artikeln diskuteras forskningen om CBD och PTSD, de bästa formerna och stammarna av CBD, risker och biverkningar samt andra alternativa behandlingar.

Kan CBD behandla PTSD?

En litteraturöversikt från 2019 om medicinsk cannabis, syntetiska cannabinoider och PTSD visade att CBD kan hjälpa till att lindra symptomen. I rapporten dras dock slutsatsen att forskarna fortfarande måste bedriva mer forskning om dess terapeutiska användningsområden, effektivitet och säkerhet.

Vissa studier tyder på att om man tar CBD omedelbart efter en traumatisk händelse kan det göra det svårare för hjärnan att bilda de minnen som senare kan utvecklas och orsaka PTSD-symptom.

I en studie från 2016 fann man bevis för att läkemedel som verkar på endocannabinoidsystemet kan minska de symtom som en person med PTSD upplever efter en procedur för att radera minnen. Detta beror på att det endocannabinoida systemet, som inkluderar CBD-receptorer, kan påverka ångest och minne, två faktorer som spelar en viktig roll vid PTSD.

Aversiv minnesutplåning är en terapiprocess där en person, under ledning av en terapeut, upplever liknande situationer som de som ledde till PTSD-symtomen, men utan någon av de traumatiska stimuli.

Forskarna är fortfarande oklara över varför CBD fungerar som behandling av PTSD. Men enligt Frontiers in Neuroscience är det möjligt att CBD kan påverka amygdala och hippocampus i hjärnan. I artikeln konstateras att personer med PTSD har en hyperaktiv amygdala, vilket kan förvärra symptomen. CBD kan få hippocampus att växa och minska hyperaktiviteten i amygdala.

Vilken är den bästa formen av CBD för PTSD?

Flera studier med olika former av CBD undersöker om CBD är en effektiv behandling för PTSD. Vissa av studierna använder sig av lokalt CBD, t.ex. oljor, och andra studier använder sig av ätbart CBD, t.ex. gummies. Några studier som undersökt de olika formerna av CBD har visat följande information:

 • CBD-kapslar: En studie från 2019 visade att personer med PTSD som tog CBD-kapslar tillsammans med traditionell rådgivning såg en minskning av sina symptom.
 • CBD-olja: En studie från 2016 visade att CBD-olja som applicerades på huden effektivt behandlade ångest och sömnproblem hos ett barn med PTSD.
 • CBD med THC: En litteraturgenomgång från 2018 visar att en kombination av tetrahydrocannabinol (THC) och CBD kan hjälpa till att behandla PTSD-symtom.

THC har dock allvarligare biverkningar än CBD. Enligt en artikel från 2016 i European Journal of Pain tyder äldre studier på en ökad risk för psykos och schizofreni. Forskare bör genomföra ytterligare studier för att avgöra om CBD-produkter som innehåller THC är en säker och lämplig behandling för PTSD.

Personer med psykos eller schizofreni i familjen bör diskutera användningen av CBD-produkter med en läkare, särskilt om de också innehåller THC.

Hur man väljer

Följande överväganden kan hjälpa en person att hitta den bästa CBD för PTSD-symtom:

 • Specifika problem: Symtom på PTSD kan vara sömnsvårigheter, kronisk smärta och ångest. Olika produkter kan hjälpa till med olika symptom, så en person kan välja den mest lämpliga.
 • Leveransmetod: Individer kan överväga om de föredrar en kräm, tinktur eller ätbart alternativ för sitt CBD. Alla former har olika upptagningsförmåga.
 • THC-innehåll: Vissa personer föredrar produkter som inte innehåller THC. Den lagstadgade gränsen är 0,3 % THC i torrvikt, så produkter bör aldrig överskrida denna mängd.
 • COA: Företagen bör visa öppenhet och visa sin COA på nätet. Privatpersoner bör leta efter COAs när de köper sina produkter.

Risker och biverkningar

CBD har få biverkningar jämfört med andra cannabinoider, t.ex. THC. Men människor kan fortfarande uppleva vissa biverkningar och ökade risker när de använder CBD. Dessa inkluderar Trusted Source:

 • sömnighet och sömnighet
 • självmordstankar och självmordsbeteende
 • Personer med en historia av alkohol- eller substansanvändningsproblem kan finna THC beroendeframkallande.
 • allergiska reaktioner
 • För att undvika leverskador bör man vara försiktig när man använder CBD tillsammans med vissa mediciner, t.ex. valproat.

De flesta rapporterade läkemedelsinteraktioner sker genom verkan av enzymer för läkemedelsmetabolism, t.ex. cytokrom P450 (CYP450). P-450 är involverad i metabolismen av flera exogena cannabinoider, inklusive CBD och THC, vilket stöds av kliniska data om THC- och CBD-metabolism.

Alternativ till behandling av PTSD

Mer traditionella metoder för att behandla PTSD är medicinering och psykoterapi.

Enligt National Institute of Mental Health (NIMH) Trusted Source omfattar mediciner antidepressiva medel som kan hjälpa till att kontrollera symtom på depression och ångest. Läkare kan också skriva ut medicin för att hjälpa människor att sova och minska mardrömmar.

Andra terapier är psykoterapi eller logopedi, som vanligtvis pågår i 6-12 veckor. Personer med PTSD kan ha nytta av kognitiv beteendeterapi (CBT). KBT kan inkludera terapi för utplåning av minnen (exponering).

Det finns också bevis för att Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) också är effektivt vid behandling av PTSD och traumarelaterade störningar, genom att verka på dysregleringen av inlärningsprocessen av aversiva minnen.

NIMH säger också att man kan försöka hantera symtomen hemma. Människor kan gå med i stödgrupper, utöva lätt fysisk aktivitet för att minska stressen och sätta upp realistiska mål som de kan dela upp i hanterbara steg.

När ska du kontakta en läkare?

Om en person har PTSD-symtom som varar i en månad eller mer, som stör förmågan att arbeta eller som stör personliga relationer, bör han eller hon kontakta en läkare för att diskutera behandlingsalternativ. Symtomen kan vara:

 • sömnproblem
 • vara på gränsen
 • återblickar
 • dåliga drömmar
 • skrämmande tankar
 • försöker undvika platser, föremål och andra påminnelser om den traumatiska upplevelsen
 • Förvrängda känslor.

Ofta ställda frågor

Nedan följer några vanliga frågor om CBD för PTSD.

När är den bästa tiden att ta CBD för att hjälpa till med PTSD?

När en person bör ta CBD beror på anledningen till att han eller hon tar det. Enligt tillverkarna bör en person som tar CBD för att lindra sömnproblem ta CBD ungefär en timme innan de går till sängs. Efter badet kan man använda andra produkter, t.ex. kroppskrämer.

Vilken dos CBD är bäst för att hjälpa till med PTSD?

Forskningen om den optimala CBD-dosen pågår fortfarande, och det finns indikationer på variationer beroende på olika faktorer. Dessa faktorer kan vara personens fysiska egenskaper och det tillstånd som man vill behandla. Många tillverkare föreslår en grundläggande minimidos som en person kan justera utifrån sin erfarenhet.

Är det säkert att använda CBD dagligen?

Tidiga studier och anekdotiska bevis tyder på att daglig användning av CBD är säker. Om en person har för avsikt att använda CBD bör han eller hon först diskutera det med sin läkare eller sjukvårdspersonal.

Slutsats

PTSD är en långvarig psykisk störning som människor kan utveckla efter att ha upplevt en traumatisk händelse.

Även om det finns olika traditionella behandlingar tillgängliga, såsom medicinering och terapi, finns det bevis som tyder på att CBD också kan hjälpa till med symtomhantering, såsom att minska trötthet och stress och främja vilsam sömn.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den Bedste CBD Olie

Køb 2, Betal For 1

Relaterede Artikler

CBD Mod Køresyge

CBD mot åksjuka

Åksjuka är nöden av att resa. CBD för åksjuka har visat sig förbättra symtomen på åksjuka i nya studier. Hur det fungerar och hur CBD

CBD mot illamående

Cannabis innehåller ett antal föreningar som kallas cannabinoider. En av dessa föreningar kallas cannabidiol (CBD). Ny forskning visar att CBD kan lindra illamående och kräkningar.

CBD mot akne

Människor har använt naturliga behandlingar i tusentals år för att få en vacker och frisk hud. Ett alternativ som ökar i popularitet är cannabidiol (CBD),