CBD.se

CBD mot kronisk smärta

Indholdsfortegnelse

Användning av CBD-olja för smärtlindring: fungerar det?

Cannabidiol (CBD) är en typ av cannabinoid, en kemikalie som finns naturligt i cannabisväxter (marijuana och hampa). CBD ger inte den ”höga” känsla som ofta förknippas med cannabis. Den känslan orsakas av tetrahydrocannabinol (THC), en annan typ av cannabinoid.

Vissa personer med kronisk smärta använder aktuella CBD-produkter, särskilt CBD-olja, för att hantera sina symtom. CBD-olja kan minska:

 • smärta
 • inflammation
 • Allmänt obehag i samband med olika hälsotillstånd.

Forskningen om CBD-produkter och smärtlindring har varit lovande.

CBD kan vara ett alternativ för personer med kronisk smärta som är beroende av mediciner, som opioider, som kan vara beroendeframkallande och ge många biverkningar. Det behövs dock mer forskning för att verifiera de smärtlindrande fördelarna med CBD-olja och andra produkter.

Epidiolex, som är ett läkemedel mot epilepsi, är den enda CBD-produkten på marknaden som godkänts av FDA (Food and Drug Administration).

Det finns inga FDA-godkända, receptfria CBD-produkter. De är inte reglerade för renhet och dosering som andra läkemedel.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om de potentiella fördelarna med att använda CBD mot smärta. Du kan också prata med din läkare för att se om detta är ett alternativ för ditt tillstånd.

CBD för kronisk smärtlindring

Alla har ett cellsignalsystem som kallas endocannabinoidsystemet (ECS).

Vissa forskare tror att CBD interagerar med en central komponent i ECS – endocannabinoidreceptorer i hjärnan och immunförsvaret.

Receptorer är små proteiner som sitter fast på dina celler. De tar emot signaler, oftast kemiska, från olika stimuli och hjälper dina celler att reagera.

Denna reaktion skapar antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter som hjälper till med smärtlindring. Detta innebär att CBD-olja och andra produkter kan vara till nytta för personer med kronisk smärta, t.ex. kronisk ryggsmärta.

I en granskning från 2018 utvärderades hur väl CBD fungerar för att lindra kronisk smärta. I granskningen undersöktes undersökningar som genomfördes mellan 1975 och mars 2018. I dessa studier undersöktes olika typer av smärta, bland annat:

 • smärta vid cancer
 • neuropatisk smärta
 • fibromyalgifibromyalgi

Baserat på dessa studier drog forskarna slutsatsen att CBD var effektivt för allmän smärtlindring och inte orsakade några negativa biverkningar.

CBD för smärtlindring av artrit

I en studie från 2016 undersöktes användning av CBD på råttor med artrit.

Forskarna använde CBD-gel på råttor under fyra dagar i rad. Råttorna fick antingen 0,6, 3,1, 6,2 eller 62,3 milligram (mg) per dag. Forskarna noterade minskad inflammation och smärta i råttornas drabbade leder. Det fanns inga uppenbara biverkningar.

Råttor som fick låga doser på 0,6 eller 3,1 mg förbättrade inte sina smärtpoäng. Forskarna fann att 6,2 mg/dag var en tillräckligt hög dos för att minska råttornas smärta och svullnad.

Dessutom hade råttor som fick 62,3 mg/dag liknande resultat som råttor som fick 6,2 mg/dag. Att få en betydligt högre dos resulterade inte i mindre smärta.

De antiinflammatoriska och smärtlindrande effekterna av CBD-gel kan potentiellt hjälpa personer med artrit. Det behövs dock fler studier på människor.

CBD för lindring av cancerbehandling

Vissa personer med cancer använder också CBD. Forskning på möss har visat att CBD kan leda till att cancertumörer krymper. De flesta studier på människor har dock undersökt CBD:s roll för att hantera smärta i samband med cancer och cancerbehandling.

National Cancer Institute (NCI) Trusted Source har pekat på CBD som ett möjligt alternativ för att minska biverkningarna av kemoterapi, till exempel:

 • smärta
 • kräkningar
 • brist på aptit

I en studie från 2010 om cancerrelaterad smärta fick försökspersonerna orala sprayer som innehöll en kombination av THC-CBD-extrakt. THC-CBD-extraktet användes tillsammans med opioider. Studien visade att extraktet gav effektivare smärtlindring än enbart opioider.

En studie från 2013 om THC- och THC-CBD-sprayer i munnen gav ett liknande resultat. Många av forskarna från 2010 års studie arbetade också med den här studien. Fler bevis behövs fortfarande.

CBD för lindring av migränsmärta

Studier av CBD och migrän är begränsade. De studier som för närvarande finns tittar också på CBD när det kombineras med THC, inte när det används ensamt.

Resultaten från en studie från 2017 visar dock att CBD och THC kan leda till mindre akut smärta och mindre intensiv smärta för personer med migrän.

I denna tvåfasiga studie tog vissa deltagare en kombination av två föreningar. En blandning innehöll 9 procent CBD och nästan ingen THC. Det andra preparatet innehöll 19 procent THC. Doserna togs oralt.

I fas I fanns ingen effekt på smärta när doserna var lägre än 100 mg. När doserna ökades till 200 mg minskade den akuta smärtan med 55 procent.

I fas II såg deltagarna som fick kombinationen av CBD- och THC-föreningar att frekvensen av deras migränattacker minskade med 40,4 procent. Den dagliga dosen var 200 mg.

Kombinationen av föreningar var något effektivare än 25 mg amitriptylin, ett tricykliskt antidepressivt medel. Amitriptylin minskade antalet migränattacker med 40,1 procent hos deltagarna i studien.

Deltagare med klusterhuvudvärk fick också smärtlindring av kombinationen av CBD- och THC-föreningar, men bara om de hade haft migrän i barndomen.

CBD-biverkningar

CBD innebär inga större risker för användarna, och de flesta aktuella CBD-produkter går inte in i blodomloppet.

Vissa biverkningar är dock möjliga, till exempel:

 • utmattning
 • diarré
 • förändringar i aptiten
 • viktförändringar

CBD kan interagera med:

 • Vissa receptfria läkemedel.
 • receptbelagda läkemedel
 • kosttillskott

Var försiktig om något av dina mediciner eller kosttillskott innehåller en ”grapefruktvarning”. Grapefrukt och CBD stör båda enzymer som är viktiga för ämnesomsättningen.

Precis som andra läkemedel och kosttillskott kan CBD också öka risken för levertoxicitet.

I en studie på möss konstaterades att CBD-rikt cannabisextrakt ökade risken för levertoxicitet. Vissa av mössen hade dock tvångsmatats med mycket stora mängder CBD-rikt cannabisextrakt.

Slutsats

Även om det inte finns några avgörande uppgifter som stöder CBD eller CBD-olja som den bästa metoden för smärtbehandling, är forskarna överens om att dessa typer av produkter har stor potential.

CBD-produkter kan lindra kronisk smärta för många människor, utan att förorsaka förgiftning och beroende.

Om du är intresserad av att prova CBD mot kronisk smärta bör du prata med din läkare. De kan hjälpa dig att bestämma en startdos som är rätt för dig.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Den Bedste CBD Olie

Køb 2, Betal For 1

Relaterede Artikler

CBD Mod Køresyge

CBD mot åksjuka

Åksjuka är nöden av att resa. CBD för åksjuka har visat sig förbättra symtomen på åksjuka i nya studier. Hur det fungerar och hur CBD

CBD mot illamående

Cannabis innehåller ett antal föreningar som kallas cannabinoider. En av dessa föreningar kallas cannabidiol (CBD). Ny forskning visar att CBD kan lindra illamående och kräkningar.

CBD mot akne

Människor har använt naturliga behandlingar i tusentals år för att få en vacker och frisk hud. Ett alternativ som ökar i popularitet är cannabidiol (CBD),