CBD.se

CBD mot fibromyalgi

Indholdsfortegnelse

Hur kan CBD hjälpa mot fibromyalgi?

Cannabidiol (CBD) är en olja från cannabis. En växande mängd forskning tyder på att CBD kan hjälpa personer med fibromyalgi.

Fibromyalgi är ett tillstånd som kännetecknas av kronisk smärta. Studier tyder på att CBD kan hjälpa till att lindra smärta och inflammation, så forskare undersöker dess effekter på symtomen vid fibromyalgi.

I en översyn från 2020 dras till exempel slutsatsen att även om de nuvarande bevisen fortfarande är begränsade, tyder de nya uppgifterna på att cannabis kan ha en positiv effekt på fibromyalgi.

Även om CBD är lovande som botemedel mot detta tillstånd har forskningen ännu inte visat att det är säkert och effektivt, och Food and Drug Administration (FDA) har inte godkänt CBD för behandling av fibromyalgi eller andra former av smärta.

Trots detta är CBD fortfarande ett populärt val. Den här artikeln kommer att undersöka varför CBD kan lindra smärtan vid fibromyalgi. Vi kommer också att undersöka dess mest effektiva användningsområden och några potentiella biverkningar.

Är CBD samma sak som cannabis?

Kort sagt är CBD inte samma sak som cannabis.

CBD är en av mer än 100 cannabinoider som kommer från cannabisplantan. En annan förening i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC), är ansvarig för att ge ett rus.

I de flesta fall är CBD-oljan på marknaden tillverkad av en typ av cannabis som kallas hampa, som lagligen måste innehålla mindre än 0,3 % THC.

Koncentrerad CBD-olja kan ge större fördelar med färre risker än medicinsk cannabis.

Hur fungerar CBD mot fibromyalgi?

Forskarna kan inte säkert säga varför läkemedlet verkar minska vissa fibromyalgisymtom eller varför det fungerar för vissa personer och inte för andra, men forskarna testar för närvarande några teorier.

De smärtlindrande effekterna av CBD beror förmodligen på dess effekter på hjärnan. Det kan avbryta de nervbanor som skickar smärtsignaler mellan hjärnan och resten av kroppen.

CBD och andra cannabinoider binder sig till specialiserade receptorer i hjärnan. En av dessa receptorer, CB2-receptorn, spelar en roll i hanteringen av smärta och inflammation.

När CBD kommer in i kroppen kan det binda till CB2-receptorer eller få kroppen att producera naturliga cannabinoider (endocannabinoider) som binder till dessa receptorer. Detta kan leda till minskad smärta och inflammation.

En studie från 2016 visar att endocannabinoidbrist kan vara orsaken till kroniska smärtsyndrom, inklusive migrän och fibromyalgi.

Användning av CBD kan korrigera denna brist, vilket förklarar varför ämnet är så framgångsrikt när det gäller att lindra kronisk smärta.

Forskningen är dock fortfarande begränsad, så det behövs fler studier innan forskarna kan förstå processen fullt ut.

Besök vår särskilda hubb för mer information och resurser om CBD och CBD-produkter.

Är CBD effektivt?

Forskare bedriver nu kvalitetsforskning om denna behandlingsmetod. Tidigare har forskningen fokuserat på medicinsk cannabis snarare än CBD i synnerhet. Nya studier visar på fördelar med denna förening.

Enligt National Centers for Complementary and Integrative Health finns det vissa bevis för att cannabis eller CBD kan ha blygsamma fördelar vid kronisk smärta.

I en översyn från 2020 dras till exempel slutsatsen att CBD kan ha fördelar i vissa sammanhang för att lindra kronisk smärta, förbättra sömnen och minska inflammation.

Anekdotisk data tyder också på att CBD-olja kan lindra symtomen på fibromyalgi för vissa personer.

Studier tyder också på att CBD kan lindra smärta, förbättra sömnen och minska refraktär smärta hos personer med olika tillstånd som är förknippade med kronisk smärta, inklusive fibromyalgi, migrän och irritabelt tarmsyndrom.

Personer som använder medicinsk cannabis får troligen i sig en del CBD, men de exakta mängderna är okända. Det finns en debatt om huruvida CBD är effektivare när man använder det ensamt eller tillsammans med medicinsk cannabis.

En kombination av andra kemikalier i växten kan förstärka de positiva effekterna av CBD och ge ytterligare fördelar. En studie från 2006 visar till exempel att CBD fungerar bäst i kombination med THC.

Det behövs fler bevis för att forskarna ska veta hur effektivt och säkert CBD verkligen är mot smärta och kroniska sjukdomar.

Vad säger studierna?

I en översyn från 2020 konstateras att de nya uppgifterna tyder på att cannabis kan ha en positiv effekt på fibromyalgi. Forskarna påpekar dock att de nuvarande bevisen fortfarande är begränsade.

I en randomiserad studie från 2019 undersöks effekterna av Bediol, ett läkemedel som innehåller både CBD och THC, hos personer med fibromyalgi. Den visar att fler personer som tog Bediol rapporterade en 30-procentig minskning av smärtvärdena jämfört med de som tog placebo.

Andra resultat i studien var dock inte entydiga, och det är oklart om effekterna berodde på THC eller CBD.

En studie från 2017 visar att CBD kan motverka överkänsligheten hos cellerna runt nerverna hos personer med kronisk smärta, inklusive personer med fibromyalgi. Men det visar också på behovet av mer forskning på detta område.

I en översikt från 2015 analyseras befintlig forskning om användning av cannabinoider vid kronisk smärta, men inte specifikt vid smärta i samband med fibromyalgi. Sju av de 11 studier som ingick i granskningen tyder på att CBD lindrar smärta.

I en annan översikt från 2015 granskas resultaten av 28 randomiserade, kliniskt kontrollerade studier av medicinsk cannabis som smärtbehandling. Många av försöken fokuserade på smärta i samband med multipel skleros. Granskningen visar att högkvalitativa bevis stöder användningen av medicinsk cannabis för behandling av kronisk smärta i vissa situationer.

Fungerar syntetisk cannabis?

I en översikt från 2016 utvärderas effekterna av en syntetisk cannabinoid som kallas Nabilone på fibromyalgi. Forskarna säger att deltagarna tolererade det dåligt och att det inte hade några betydande fördelar jämfört med placebo.

Å andra sidan konstateras det i en översyn från 2020 att ”syntetiska cannabinoider är en av de mest lovande läkemedelsklasserna inom smärtmedicin”.

Forskningen om effekterna av syntetisk cannabis är begränsad, så forskarna undersöker fortfarande dess effektivitet.

Varför har det varit svårt att hitta bevis?

Det finns begränsade bevis från studier på människor som stöder fördelarna med CBD-olja, eftersom användningen av cannabis och forskningen om cannabis fortfarande är begränsad.

I takt med att cannabis legaliseras i olika regioner tar forskningen fart och börjar visa lovande resultat.

Många studier av CBD har begränsningar, bland annat följande:

  • mycket små antal.
  • motsägelsefulla resultat
  • Avsaknad av kontrollgrupper eller placebo.
  • Brist på objektiva mått, som i stället bygger på självrapportering.

Andra utmaningar för forskarna är att hitta CBD eller medicinsk cannabis av hög kvalitet (på grund av bristande reglering) och att kontrollera doseringen och styrkan hos CBD-produkterna.

Även om en liten grupp studier tyder på att CBD är effektivt mot fibromyalgi, är uppgifterna fortfarande blandade och osäkra.

Hur man använder CBD-olja

Ett antal webbplatser erbjuder instruktioner för användning av CBD-olja, men det finns få expertkunskaper om användning och dosering. Vissa använder oljan lokalt, medan andra använder den oralt.

Om möjligt kan det vara bra att prata om doser med en läkare som har kunskap om CBD och fibromyalgi.

Som med alla läkemedel är det lämpligt att börja med en låg dos och noggrant observera kroppens reaktion.

FDA reglerar inte CBD-produkter på samma sätt som de reglerar läkemedel, vilket gör att företagen ibland felmärker sina produkter. Därför är det särskilt viktigt att göra en del efterforskningar för att hitta kvalitetsprodukter.

Biverkningar

Människor tolererar CBD i allmänhet bra, men vissa har rapporterat om biverkningar. Några vanliga biverkningar är:

  • yrsel
  • illamående
  • torr mun
  • sömnighet

Man bör tala med sin läkare innan man tar CBD. CBD kan interagera med vissa receptfria läkemedel, kosttillskott och receptbelagda mediciner, särskilt de som varnar för grapefrukt.

Det finns också en viss oro för att CBD kan störa leverns förmåga att bryta ner gifter genom att störa ett enzym som kallas cytokrom P450-komplexet.

Laglighet

Även om hampa och hampadrivna produkter som innehåller mindre än 0,3 % THC är lagliga enligt Farm Bill, råder det fortfarande viss förvirring om detaljerna.

Forskningen pågår och den juridiska statusen för CBD och andra cannabinoider varierar från stat till stat.

Om en person i USA överväger att prova CBD bör han eller hon kontrollera sina lokala lagar.

Slutsats

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd. Även om CBD inte botar sjukdomen kan det hjälpa vissa människor att hantera sina symtom, och forskningen på detta område är lovande.

Är CBD lagligt? I 2018 års Farm Bill togs hampa bort från den juridiska definitionen av marijuana i Controlled Substances Act. Detta gjorde vissa CBD-produkter från hampa med mindre än 0,3 procent THC lagliga på federal nivå. CBD-produkter som innehåller mer än 0,3 procent THC omfattas dock fortfarande av den juridiska definitionen av marijuana, vilket gör dem olagliga på federal nivå men lagliga enligt vissa delstaters lagar. Se till att kontrollera lagarna i de olika delstaterna, särskilt när du reser. Tänk också på att FDA inte har godkänt receptfria CBD-produkter och att vissa produkter kan vara felaktigt märkta.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den Bedste CBD Olie

Køb 2, Betal For 1

Relaterede Artikler

CBD Mod Køresyge

CBD mot åksjuka

Åksjuka är nöden av att resa. CBD för åksjuka har visat sig förbättra symtomen på åksjuka i nya studier. Hur det fungerar och hur CBD

CBD mot illamående

Cannabis innehåller ett antal föreningar som kallas cannabinoider. En av dessa föreningar kallas cannabidiol (CBD). Ny forskning visar att CBD kan lindra illamående och kräkningar.

CBD mot akne

Människor har använt naturliga behandlingar i tusentals år för att få en vacker och frisk hud. Ett alternativ som ökar i popularitet är cannabidiol (CBD),