CBD.se

CBD olja för ångest

Indholdsfortegnelse

Använda CBD olja för ångest: Fungerar det?

Vissa studier har föreslagit att cannabidiol (CBD) olja kan hjälpa till att lindra ångest.

CBD skiljer sig från tetrahydrocannabinol (THC), ämnet i cannabis som orsakar känslan av berusning.

Översikt

Cannabidiol (CBD) är en typ av cannabinoid, en kemikalie som finns naturligt i cannabisväxter (marijuana och hampa).

Tidig forskning är lovande om CBD oljans förmåga att lindra ångest.

Till skillnad från tetrahydrocannabinol (THC), en annan typ av cannabinoid, orsakar inte CBD några känslor av berusning eller det ”höga” du kan associera med cannabis.

Lär dig mer om de potentiella fördelarna med CBD olja för ångest och om det kan vara ett behandlingsalternativ för dig.

Hur CBD fungerar

Människokroppen har många olika receptorer. Receptorer är proteinbaserade kemiska strukturer som fäster till dina celler.

De tar emot signaler från olika stimuli.

CBD tros interagera med CB1- och CB2-receptorer.

Dessa receptorer finns mestadels i det centrala nervsystemet respektive det perifera nervsystemet.

Det exakta sättet på vilket CBD påverkar CB1-receptorer i hjärnan är inte helt förstått. Det kan dock förändra serotoninsignalerna.

Serotonin, en neurotransmittor, spelar en viktig roll för din mentala hälsa. Låga serotoninnivåer är ofta förknippade med personer som har depression.

I vissa fall kan inte ha tillräckligt med serotonin också orsaka ångest.

Den konventionella behandlingen för lågt serotoninhalt är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI), såsom sertralin (Zoloft) eller fluoxetin (Prozac).

SSRI är endast tillgängliga på recept.

Vissa personer med ångest kanske kan hantera sitt tillstånd med CBD istället för ett SSRI.

Du bör dock tala med din läkare innan du gör några ändringar i din behandlingsplan.

Forskning och bevis

Flera studier pekar på de potentiella fördelarna med CBD för ångest.

För generaliserad ångest

För generaliserat ångestsyndrom (GAD) säger National Institute on Drug Abuse (NIDA) att CBD har visat sig minska stress hos djur som råttor.

Studiepersoner observerades ha lägre beteendemässiga tecken på ångest.

Deras fysiologiska symtom på ångest, såsom ökad hjärtfrekvens, förbättrades också.

Mer forskning behöver göras, särskilt på människor och GAD.

För andra former av ångest

CBD kan också gynna personer med andra former av ångest, såsom social ångest (SAD) och posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Det kan också hjälpa till att behandla ångest-inducerad sömnlöshet.

Under 2011 tittade en studie på CBD:s effekter på personer med SAD.

Deltagarna fick en oral dos på 400 milligram (mg) CBD eller placebo.

De som fick CBD upplevde generellt minskade ångestnivåer.

Flera nyare studier har visat att CBD kan hjälpa till med PTSD-symptom, som att ha mardrömmar och spela upp negativa minnen.

Dessa studier har tittat på CBD som både en fristående PTSD-behandling såväl som ett komplement till traditionella behandlingar som medicinering och kognitiv beteendeterapi (KBT).

För andra neurologiska störningar

CBD har också studerats vid andra neurologiska störningar.

En litteraturgenomgång från 2017 om CBD och psykiatriska störningar drog slutsatsen att det inte finns tillräckliga bevis för att stödja CBD som en effektiv behandling av depression.

Författarna hittade några bevis som tyder på att CBD kan hjälpa till med ångestsyndrom. Dessa studier var dock okontrollerade.

Det betyder att deltagarna inte jämfördes med en separat grupp (eller ”kontroll”) som kan ha fått en annan behandling – eller ingen behandling alls.

Baserat på deras granskning behövs fler mänskliga tester för att bättre förstå hur CBD fungerar, vilka de idealiska doserna bör vara och om det finns potentiella biverkningar eller faror.

En studie från 2016 visade att CBD kan ha antipsykotiska effekter hos personer med schizofreni.

Dessutom orsakar CBD inte de betydande försvagande biverkningar som är förknippade med vissa antipsykotiska läkemedel.

Dosering

Om du är intresserad av att prova CBD olja för din ångest, prata med din läkare.

De kan hjälpa dig att hitta en startdos som är rätt för dig.

Den ideella National Organization for the Reform of Marihuana Laws (NORML) rekommenderar dock att väldigt få kommersiellt tillgängliga produkter innehåller tillräckligt med CBD för att replikera de terapeutiska effekterna i kliniska prövningar.

I en studie från 2018 fick manliga försökspersoner CBD innan de genomgick ett simulerat taltest.

Forskarna fann att en oral dos på 300 mg, administrerad 90 minuter före testet, var tillräckligt för att avsevärt minska högtalarnas oro.

Medlemmar av placebogruppen och försökspersoner som fick 150 mg såg liten nytta.

Detsamma gällde för försökspersoner som fick 600 mg.

Studien tittade bara på 57 försökspersoner, så den var liten.

Mer forskning, inklusive studier som tittar på kvinnliga försökspersoner, behövs för att bestämma lämplig dos för personer med ångest.

CBD biverkningar

CBD anses allmänt vara säkert. Vissa personer som tar CBD kan dock uppleva vissa biverkningar, inklusive:

  • diarre
  • Trötthet
  • förändringar i aptit
  • förändringar i vikt

CBD kan också interagera med andra mediciner eller kosttillskott du tar.

Var särskilt försiktig om du tar mediciner, som blodförtunnande medel, som kommer med en ”grapefruktvarning”. CBD och grapefrukt interagerar båda med enzymer som är viktiga för ämnesomsättningen.

En studie på möss fann att att de gavs eller tvångsmatades med CBD-rikt cannabisextrakt ökade risken för levertoxicitet.

Några av studiemössen hade dock fått extremt stora doser CBD.

Du bör inte sluta ta någon medicin du redan använder utan att först prata med din läkare.

Att använda CBD olja kan hjälpa mot din ångest, men du kan också uppleva abstinensbesvär om du plötsligt slutar ta din receptbelagda medicin.

Symtom på uttag inkluderar:

  • irritabilitet
  • yrsel
  • illamående
  • dimma

Är CBD lagligt? CBD produkter från hampa (med mindre än 0,3 procent THC) är lagliga på federal nivå, men är fortfarande olagliga enligt vissa delstatslagar.

Marijuana-härledda CBD produkter är olagliga på federal nivå, men är lagliga enligt vissa delstatslagar.

Kontrollera din delstats lagar och förordningar var du än reser.

Tänk på att receptfria CBD produkter inte är FDA-godkända och kan vara felaktigt märkta.

Hur man köper CBD olja

I vissa delar av USA är CBD produkter endast tillåtna för specifika medicinska ändamål, såsom behandling av epilepsi.

Du kan behöva en licens från din läkare för att köpa CBD olja.

Om cannabis är godkänt för medicinsk användning i din stat kan du kanske köpa CBD olja online eller på specialiserade cannabiskliniker och apotek.

Kolla in den här guiden till 10 av de bästa CBD oljorna på marknaden.

Allt eftersom forskningen om CBD fortsätter kan fler stater överväga att legalisera cannabisprodukter, vilket leder till större tillgänglighet.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Den Bedste CBD Olie

Køb 2, Betal For 1

Relaterede Artikler

CBD Mod Køresyge

CBD mot åksjuka

Åksjuka är nöden av att resa. CBD för åksjuka har visat sig förbättra symtomen på åksjuka i nya studier. Hur det fungerar och hur CBD

CBD mot illamående

Cannabis innehåller ett antal föreningar som kallas cannabinoider. En av dessa föreningar kallas cannabidiol (CBD). Ny forskning visar att CBD kan lindra illamående och kräkningar.

CBD mot akne

Människor har använt naturliga behandlingar i tusentals år för att få en vacker och frisk hud. Ett alternativ som ökar i popularitet är cannabidiol (CBD),